013 590 71 29

Onderhoud noodverlichting

Conform het bouwbesluit én de Arbo-wet dient in ieder gebouw noodverlichting aanwezig te zijn die ten minste eenmaal per jaar onderhouden en gecontroleerd wordt.

Tijdens het jaarlijks onderhoud wordt gecontroleerd op een juiste werking, worden laadspanningen en accu's getest en worden lichtbronnen en back-up batterijen of accu’s zo nodig vervangen. Jaarlijks onderhoud voorkomt onnodige kosten door onnodige defecten en zorgt dat de installatie in elke situatie optimaal functioneert.

Voorkom onnodige slachtoffers

In geval van nood, moet iedereen uw gebouw snel en veilig kunnen verlaten. Dat lijkt simpel, maar bij calamiteiten vallen nog altijd onnodig veel slachtoffers
doordat de nooduitgangen niet tijdig bereikt worden. Wat bij daglicht een makkelijke route lijkt, wordt bij stroomuitval of rookontwikkeling
een onneembare val. Zeker voor mensen die niet dagelijks in uw gebouw aanwezig zijn.

Neem voor meer informatie contact met ons op.

© LBB Lavrijsen BrandBeveiliging All rights reserved