013 590 71 29

Onderhoud en service van brandblusmiddelen

Jaarlijks onderhoud van brandblussers conform de eisen gesteld in de Nederlandse onderhoudsnorm NEN 2559 en de ARBO-wet is verplicht voor bedrijven. Wij zijn een onderhoudsbedrijf met REOB gediplomeerde monteurs. Als zodanig kunnen wij alle merken blusapparaten met een Nederlands Rijkstype Keur controleren. 

Jaarlijks onderhoud aan uw brandslanghaspels is noodzakelijk om een goede werking bij een calamiteit te garanderen. Technische (niet zichtbare) defecten of omgevingsfactoren kunnen de bedrijfszekerheid van de brandslanghaspel in gevaar brengen. Brandslanghaspels worden gecontroleerd conform NEN-EN 671-3

Jaarlijks onderhoud van verrijdbare blustoestellen is niet alleen verplicht, het moet ook gebeuren volgens de wettelijke NEN-norm NEN 2659. Deze norm geeft voorschriften voor controle  door de gebruiker van  verrijdbare blustoestellen, of bluswagens, en  jaarlijks onderhoud en revisie door een REOB gediplomeerd monteur.

Neem voor meer informatie contact met ons op,

© LBB Lavrijsen BrandBeveiliging All rights reserved