013 590 71 29

Lithium brandblusser

Lithium brandblussers zijn de enige brandblussers met toevoeging die veelvuldig zijn getest en uitermate geschikt zijn bevonden voor het blussen van Lithium-ion batterijen.

Toename elektrische apparaten en E-Bikes 

De sterke toename van het aantal elektrische apparaten zoals laptobs en telefoons en E-Bikes, heeft een probleem blootgelegd waarvoor, tot nu toe, in de praktijk geen adequate oplossing voorhanden was. Het blussen van een brand van Lithium-ion batterijen. Deze Lithium-ion batterijen kunnen spontaan ontbranden of zelfs ontploffen. Dit kan worden veroorzaakt door overladen, beschadiging en oververhitting.

De Lithium brandblusser heeft een extreem snel koelend effect, op deze manier kan een brand bij Lithium-ion batterijen het best geblust worden.

Zijn verkrijgbaar in 6 ltr. De Lithium brandblusser is geschikt voor brandklasse A.

© LBB Lavrijsen BrandBeveiliging All rights reserved