013 590 71 29

Brandwerende doorvoeringen

Als iets van belang is binnen brandbeveiliging, dan is het wel de betrouwbaarheid van de toegepaste brandwerende oplossingen. Dit zorgt ervoor dat gebouwen veilig zijn voor gebruikers en hulpdiensten en het beperkte bedrijfsrisico.

Een beginnende brand kan zich in een gebouw bijzonder snel en onvoorspelbaar uitbreiden, maar met adequate bouw­kundige brandpreventie kan dit voorkomen worden. Brandwerende doorvoeringen nemen hierbij een belangrijke plaats in. Doorvoeringen en hun sparingen zijn een bedreiging voor de brandwerendheid van ieder gebouw en moeten worden beveiligd tegen brand en rook. Binnen dit specialistisch vakgebied bieden wij u de best haalbare brandveiligheid volgens de in het Bouwbesluit voorgeschreven richtlijnen. 

LBB voert de volgende brandwerende oplossingen uit:

  • Voegafdichtingen
  • Brandwerende kleppen
  • Brandmanchetten
  • Doorvoeren metaal, kabelgoten en kabels

Meer informatie?
Neem vrijvblijvend contact met ons op.

© LBB Lavrijsen BrandBeveiliging All rights reserved