013 590 71 29

BHV (bedrijfshulpverlening)

De werkgever is verantwoordelijk voor goede arbeidsomstandigheden voor zijn werknemers. Dit geldt voor zowel veiligheid, gezondheid en welzijn.
Op grond van de Arbo-wet dient een werkgever één of meerdere werknemers aan te wijzen als bedrijfshulpverleners.

In het geval van gevaar voor de veiligheid of de gezondheid van de werknemers dient de bedrijfshulpverlener maatregelen te nemen om de schade zo veel
mogelijk te beperken. De werkgever is en blijft altijd verantwoordelijk voor de bedrijfshulpverlening en de veiligheid in het bedrijf. Vanuit dit oogpunt is het zeer belangrijk dat de bedrijfshulpverleners goed getraind zijn.

De taken van de bedrijfshulpverlener zijn:

  • Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen.
  • Het beperken en bestrijden van brand en het voorkomen en beperken van ongevallen.
  • Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting.
  • Het alarmeren van en samenwerken met de hulpverleningsorganisaties.

De basisopleiding BHV bestaat uit 8 uur brandbestrijding/ontruiming en 8 uur eerste hulp/reanimatie. Deze cursus wordt afgesloten met een examen.

De herhaling BHV bestaat uit 1 x 6 uur brandbestrijding/ontruiming/eerste hulp/reanimatie.

Wij beschikken over een blustrainingsvrachtwagen, waardoor het mogelijk is op elke locatie les te kunnen geven. Dat betekent dat wij dus op uw locatie de training kunnen geven, waardoor de bedrijfshulpverleners die opgeleid worden geïnstrueerd kunnen worden op de werkelijke
situatie zoals deze in het bedrijf is. Bovendien betekent dit geen reiskosten voor het personeel en een kortere afwezigheid van het te trainen personeel.

Voor vragen of meer informatie neem contact met ons op.

© LBB Lavrijsen BrandBeveiliging All rights reserved