013 590 71 29

Automatische blusinstallatie

Automatische blusinstallaties worden voornamelijk toegepast in machines, computerruimtes, filterkasten, bedieningsruimtes en objectbeveiligingen (schakelkasten).

Aan blusgasinstallaties worden hoge eisen gesteld. Een goede blusgasinstallatie is afgestemd op de aard en omvang van de brandrisico’s in de ruimte, de duur van de uitstroomtijd en de mogelijke gasverliezen door openingen in de ruimte. LBB Brandbeveiliging weet precies waaraan uw blusinstallatie moet voldoen en kan u op de juiste wijze adviseren.

De blusinstallaties zijn uit te breiden met verschillende accessoires zoals handbediening, elektrische activering en doormelding.
Automatische blusinstallaties zijn verkrijgbaar in poeder, schuim en blusgas zoals FM-200, Novec, Argonite, Aerosol en CO2.  Automatische blusinstallaties zijn inzetbaar bij brandklasse A, B en C.

© LBB Lavrijsen BrandBeveiliging All rights reserved