Controle Brandmeldcentrale

Uitbesteden van de beheerder brandmeldinstallatie

Ieder gebouw met een brandmeldinstallatie, ontruimingsinstallatie, en/of rookbeheersinginstallatie dient volgens de NEN2654(-1-2-3) maandelijks te worden gecontroleerd. Het maakt hierbij niet uit of de installatie is gecertificeerd, geëist of vrijwillig is aangebracht en of de installatie wel of geen doormelding naar een RAC (regionale alarmcentrale) of PAC (Particuliere alarmcentrale) heeft. De controle van deze installaties dient uitgevoerd te worden door een “opgeleid persoon” ook wel “Beheerder brandmeldinstallatie”. 11 keer per jaar dient de beheerder brandmeldinstallatie een periodieke controle uit te voeren. 1 keer per jaar moet dit worden gedaan door een extern erkend en gecertificeerd branddetectie bedrijf. Het onderhoud van de brandmeld-, en/of ontruimingsinstallatie kent drie typen onderhoud;

–    Een maandelijkse controle
–    Een 4 en 8 maandelijkse, uitgebreide controle
–    Een jaarlijkse inspectie uitgevoerd door een erkend branddetectiebedrijf

Alle gebeurtenissen en het uitgevoerde onderhoud samenhangend met het functioneren van de brandmeld-, en/of ontruimingsinstallatie, moeten door de beheerder brandmeldinstallatie in een logboek worden bijgehouden.

Wat LBB voor u kan betekenen
Uiteraard kunt u ervoor kiezen binnen uw bedrijf of instelling een medewerker op te leiden tot beheerder brandmeldinstallatie. Vanzelfsprekend brengt het uitvoeren van deze taak echter een bepaalde verantwoordelijkheid met zich mee. Het structureel uitvoeren van het onderhoud kost tijd en dus geld, tijd die u als klant vaak niet heeft in verband met uw eigen dagelijkse arbeidsprocessen. Daarnaast is het zo dat wanneer de eigen beheerder op vakantie is, met verlof, ziek of een andere baan krijgt er een extra of nieuwe beheerder moet worden opgeleid.

LBB bied u de mogelijkheid om de verplichte controles uit te besteden. Dit houd in dat wij met onze gecertificeerde werknemers u de maandelijkse controles uit handen nemen en ervoor zorgdragen dat u voldoet aan de regels gesteld in de NEN2654.

Uw voordelen
–    U voldoet aan de wet-, en regelgeving
–    U heeft geen opleidingskosten en hoeft geen rekening te houden met werkroosters van de beheerder brandmeldinstallatie. Personeelswisselingen hebben geen invloed op het beheer van de brandmeldinstallatie
–    U kunt uw tijd besteden aan uw eigen werk
–    De beheerderstaken worden uitgevoerd door specialisten, dit komt de veiligheid ten goede
–    U heeft niet alleen een intern logboek maar ook een extern logboek welke wordt bijgehouden door     LBB
–    Voor een vast bedrag per maand weet u waar u aan toe bent, er zijn geen onvoorziene kosten

 

 

 

Comments are closed